Në kontekstin e përpjekjes së vazhdueshme të zhvillimit të mënyrave të mësimdhënies në shkollën tonë, por dhe për t’iu përgjigjur kërkesave të reja që janë krijuar, u përshtat laboratori i kimisë-biologjisë-fizikës në mënyrë të tillë që të mund të realizohet mësimdhënia nga distanca nga mësuesit që për arsye të ndryshme nuk mund të jenë prezentë në klasë apo në shkollë.

Gjatë disa prej javëve të kaluara mësimi i Gjuhës Greke dhe i Matematikës për klasat e VI dhe të IX u krye me këtë mënyrë dhe fëmijët nuk humbën asnjë orë mësimore e për më tepër ndjeheshin sikur mësuesja ishte prezente në klasë. Me një komunikim të dyanshëm, me një mësimdhënie model në nivele të shkëlqyera për periudhën që jetojmë.

Jemi shkolla e vetme në të gjithë zonën, e më gjerë, që gjatë viteve të fundit zhvillohemi në çdo drejtim dhe kushtet e reja na gjetën në një nivel të lartë të përgatitur.

Mësimdhënia, ekziston mundësia, që në vijim të vitit shkollor të zhvillohet nga distanca dhe kjo në vartësi të situatës epidemiologjike.

Ministria e Arsimit të Shqipërisë ka përgatitur një platformë për këtë propabilitet, por nuk na përfshin si shkollë pasi jemi shkollë jopublike.

Duke pasur parsysh se as në Shtetin Helen nuk mund të marrim pjesë në platformat e përgatitura për shkollat publike, ne si shkollë kemi filluar pëgratitjen në mënyrë që të krijojmë klasa virtuale në platformën www.edmodo.com . Një platformë e përshtatur në kërkesat e kohës për mësimdhënien nga distanca.

Në dt 17,19,20  të këtij muaji do të bëhet trajnimi i mësuesve në platformë nga mësuesit e informatikës në mënyrë  nëse do të duhet të përdoret platforma gjatë mësimdhënies së përditëshme nga mësuesit .

Përpiqemi gjithmonë që të jemi gati dhe gjithmonë të esim me zhvillimet e teknologjisë dhe përdorimin e saj për nevojat e nxënësve tanë, duke iu përgjigjur menjëhëre çdo lloj sfide, gjithmonë me emërues mësimdhënien më të mirë të mundshme për nxënësit tanë

Στα πλαίσια της συνεχόμενης εξέλιξης του τρόπου διδασκαλίας στο σχολείο μας αλλά και της απαιτούμενης ανταπόκρισης μας στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, έγινε προσαρμογή του εργαστηρίου μας σε χώρος διδασκαλίας από απόσταση από τους εκπαιδευτικούς που ενώ είναι σπίτι για διάφορους λόγους, μπορούν να διδάξουν τα παιδιά σαν να βρίσκονται στο σχολείο.

Κατά τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες το μάθημα των ελληνικών και των μαθηματικών για της ΣΤ και Θ τάξεις έγινε κατ’ αυτό τον τρόπο και τα παιδιά δεν έχασαν μάθημα και αισθάνονταν σαν ήταν η δασκάλα τους στην τάξη. Υπήρχε αμφίδρομη επικοινωνία και μια διδασκαλία πρότυπο και εξαιρετική για τα δεδομένα της εποχής.

Είμαστε το μοναδικό σχολείο σε όλη την περιφέρεια,  που τα τελευταία χρόνια εξελισσόμαστε προς κάθε κατεύθυνση και οι νέες συνθήκες μας βρήκαν σε μεγάλο ποσοστό προετοιμασμένους.

Η διδασκαλία, υπάρχει πιθανότητα κατά την συνέχεια του διδακτικού έτους, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, να γίνει εξ αποστάσεως.

Το Αλβανικό Υπουργείο Παιδείας έχει ετοιμάσει μια πλατφόρμα για την παραπάνω εκδοχή που δεν περιλαμβάνει όμως κανένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην χώρα.

Δεδομένου πως και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δεν μας περιλαμβάνει στις πλατφόρμες που έχει ετοιμάσει για τα δημόσια σχολεία  εμείς ως σχολείο ξεκινήσαμε την προετοιμασία ώστε να δημιουργήσουμε τις διαδικτυακές τάξεις στην πλατφόρμα www.edmodo.com  μια  πλατφόρμα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Στις 17, 19, 20 του Νοεμβρίου θα γίνει και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα από τους καθηγητές της πληροφορικής ώστε  αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα να διδάξουν το καθημερινό μάθημα στους μαθητές.

Προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε έτοιμοι και πάντα συμβαδίζουμε με όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τη χρήση αυτής για τις ανάγκες των μαθητών μας, απαντώντας άμεσα σε κάθε πρόκληση, πάντα με γνώμονα την καλύτερη παρεχόμενη εκπαίδευση  για τους μαθητές μας.