Shkolla jonë, gjithmonë punon me bazë planifikimin në nivele të ndryshme, me qëllim arritjen e nivelit sa më të lartë gjatë procesit mësimor pavarësisht kushteve në të cilat do të ndodhemi dhe situatave që do të përballemi.

Për shkak të situatës që të gjithë po përjetojmë, gjithmonë ekziston frika, se mos ndoshta do të duhet që procesi mësimor do të kryhet në distancë. Për këtë arsye gjatë javës që përfundoi, u krye trajnimi i të gjithë arsimtarëve, në platformën e mësimdhënies jo të sinkronizuar Edmodo, por  dhe në ato të mësimdhënies të sinkronizuar siç është skype, zoom, etj.

Si arsimtarë dhe prindër urojmë, për të mirën e nxënësve tanë, për shumë arsye, pedagogjike, didaktike, psikologjike etj, që të mos duhet të bëjmë mësim nga distanca e ta bëjmë atë në klasë, por nëse do të jetë e nevojshme duhet të jemi gati e t’iu përgjigjemi  kushteve të reja.

 Falenderojmë për këtë trajnim, profesorin e Informatikës z. Batagkioni Vasili dhe profesoren e Matematikës-Informatikës znj Dragoi Alketa për dëshirën e tyre, për gadishmërinë e tyre dhe në përgjithësi për punën e tyre në shkollë.  

Το σχολείο μας πάντα εργάζεται βάση σχεδίου με στόχο την καλύτερη απόδοση κατά την διδακτική διαδικασία ανεξάρτητα από τις συνθήκες που θα βρεθούμε και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε.  Εξαιτίας της κατάστασης που βιώνουμε πάντοτε υπάρχει ο φόβος, μήπως χρειαστεί η διδασκαλία να γίνει από απόσταση. Για το λόγο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα έγινε επιμόρφωση, σε όλους τους εκπαιδευτικούς στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Edmodo, αλλά και στις σύγχρονης εκπαίδευσης όπως είναι το Skype, Zoom, κα.

Ως εκπαιδευτικοί και γονείς ευχόμαστε, για το καλό των μαθητών μας, για πολλούς λόγους, παιδαγωγικούς, διδακτικούς, ψυχολογικούς κλπ να μην χρειαστεί να κάνουμε το μάθημα εξ αποστάσεως αλλά δια ζώσης. Σε περίπτωση όμως που παραστεί η ανάγκη να ανταποκριθούμε σε τέτοιες συνθήκες θα είμαστε έτοιμοι.  

Ευχαριστούμε για την επιμόρφωση τον καθηγητή της πληροφορικής κ Μπαταγκιώνη Βασίλειο και την καθηγήτρια Μαθηματικών-Πληροφορικής κα. Αλκέτα Ντραγκόϊ για την προθυμία τους, την διάθεση τους και για το γενικότερο έργο τους στο σχολείο μας.