Lajmërim

Të dashur prindër!

Ju informojmë se regjistrimet e nxënësve për vitin shkollor 2021-2022 do të bëhen nga e hëna dt 10 Maj deri të hënën dt 24 Maj 2021. Ju lutemi që për shërbimin tuaj sa më të mirë të paraqiteni me nxënësit (fëmijën tuaj) dhe dokumentacionin e nevojshme që prej orës 10:00 paradite deri në ora 12:00 duke ruajtur të gjitha masat anticovid (maskë, distancim etj).

Për regjistrimet në klasën e 1-rë duhet të keni dokumentat e mëposhtme:

 • Çertifikatë lindjeje me foto
 • Çertifikatë familjare
 • Raporti nga okulisti
 • Vërtetim i ndjekjes se kopshtit sipas grupeve, i firmosur nga drejtoresha e kopshtit.
 • Kërkesë nga prindi ose kujdestari (plotësohet në shkollë).
 • Formular me të dhënat e fëmijëve (plotësohet në shkollë).
 • Fotokopje e Librit të shëndetit ku janë bërë vaksinat ose vërtetim vaksinash nga mjeku i lagjes.

Për regjistrim në parashkollor do të duhen dokumentat e mëposhtme:

 • Çertifikatë lindjeje me foto
 • Çertifikatë familjare
 • Kërkesë nga prindi ose kujdestari (plotësohet në shkollë).
 • Formular me të dhënat e fëmijëve (plotësohet në shkollë).
 • Fotokopje e Librit të shëndetit ku janë bërë vaksinat ose vërtetim vaksinash nga mjeku i lagjes.

Nëse nxënësi vjen nga një shkollë tjetër brenda vendit ose jashtë vendit ka shtesë këto dokumenta.

 • Fletë pranimi-largimi.
 • Në fillim të vitit shkollor, deftesa e shkollës që ka mbaruar klasën përkatëse
 • Gjatë vitit shkollor vërtetim që vazhdon shkollën në klasën përkatëse dhe listë notash.
 • Fotokopje e Librit të shëndetit ku janë bërë vaksinat ose vërtetim vaksinash nga mjeku i lagjes.
 • Kërkesë nga prindi ose kujdestari (plotësohet në shkollë).
 • Formular me të dhënat e fëmijëve (plotësohet në shkollë).

Ju falenderojmë,

Drejtoria e shkollës.

*Nxënësit që vijojnë, janë pjesë e  shkollës sonë, nuk kanë nevojë të kryejnë asnjë veprim pasi konsiderohen dhe janë të regjistruar.

............................................................

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς!

Σας ενημερώνουμε, ότι οι εγγραφές των μαθητών, στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο, για το σχολικό έτος 2021 2022 θα γίνονται από τη Δευτέρα 10 Μαΐου έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου. Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να έρχεστε με τους υποψήφιους μαθητές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 10 έως τις 12 το μεσημέρι τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας (μάσκα, αποστάσεις)

Για την εγγραφή στην Α’ Τάξη χρειάζονται:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης του μαθητή με φωτογραφία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Βεβαίωση παρακολούθησης όλων των βαθμίδων νηπιαγωγείου
 • Βεβαίωση εμβολιασμού
 • Διάγνωση από τον οφθαλμίατρο
 • Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα (Συμπληρώνεται στο σχολείο)
 • Αίτηση με τα στοιχεία του μαθητή (Συμπληρώνεται στο σχολείο)

Για την εγγραφή στο προσχολικό επίπεδο (Νηπιαγωγείο) θα χρειαστούν:

 • Πιστοποιητικό Γέννησης του μαθητή με φωτογραφία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση εμβολιασμού
 • Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα (Συμπληρώνεται στο σχολείο)
 • Αίτηση με τα στοιχεία του μαθητή (Συμπληρώνεται στο σχολείο)

Εάν ο μαθητής έρχεται από άλλο σχολείο της χώρας ή από το εξωτερικό χρειάζονται επιπρόσθετα τα παρακάτω έγγραφα.

 • Βεβαίωση αποδοχής-απομάκρυνσης
 • Κατά την αρχή του σχολικού έτους, ο Τίτλος Προόδου το οποίο βεβαιώνει πως έχει τελειώσει την αντίστοιχη τάξη.
 • Κατά το σχολικό έτος βεβαίωση πως συνεχίζει τις σπουδές στην αντίστοιχη τάξη και αναλυτική βαθμολογία
 • Φωτοαντίγραφο του βιβλιάριου εμβολιασμού ή βεβαίωση από τον κοινοτικό γιατρό σχετικά με τον εμβολιασμό.  
 • Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα (Συμπληρώνεται στο σχολείο)
 • Αίτηση με τα στοιχεία του μαθητή (Συμπληρώνεται στο σχολείο)

Ευχαριστούμε!

Από τη διεύθυνση του σχολείου

*Οι μαθητές που συνεχίζουν, είναι μαθητές του σχολείου μας, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι γιατί θεωρούνται και είναι εγγεγραμμένοι.