Στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος οι μαθητές μας μαθαίνουν παρά πολλά και το περιβάλλον. Περισσότερο όμως απ' όλα μαθαίνουν να το σέβονται αυτό έμπρακτα. Έτσι και το Η2 φρόντισε να καθαρίσει με πολύ μεράκι την αυλή του σχολείου μας. Συγχαρητήρια παιδιά ευχόμαστε πάντα και παντού να φροντίζεται για το Περιβάλλον γιατί είναι το κοινό σπίτι όλων μας. 

Në mësimin e Studimit të Mjedisit, nxënësit marri shumë njohuri në lidhje me Mjedisin. Por, më tepër, ata mësojnë se si ta respektojnë atë në veprim. Kështu klasa e VIIIb u kujdes dhe pastroi oborrin e shkollës sonë. Urime nxënës të dashur, urojmë që kurdo dhe kudo të kujdeseni për Ambientin pasi është shtëpia e përbashkët e të gjithëve!