Me rastin e Festës së Mësuesit dhe të Nënës (7-8 Marsit) nxënësit me ndihmën e disa prej mësueseve përgatitën këtë festë të përshtatur për kushtet e Pandemisë për të falenderuar Mësuesit dhe Nënat e tyre! Faleminderit Mësues! Faleminderit nëna për gjithçka sa bëni për të gjithë! Faleminderit nxënës!