Επιστημονικά περιοδικά που προετοίμασαν οι μαθητές της Η τάξης μαζί με την δασκάλα τους της Αλβανικής Γλώσσας την κα Βαλμπόνα Λόλα. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στην δασκάλα. 

Revista shkencore të përgatitura nga nxënësit e klasës së VIIIa nën mbikqyrjen e mësueses së tyre znj Valbona Lola  në orën e Gj Shqipe. Urime nxënësve dhe mësueses

Revista Shkencore UFO VIIIa by on Scribd

Revista Shkencore VIIIa by on Scribd